Chủ tịch Hội đồng biên tập

 Nguyễn Văn Thư

Tổng biên tập

 Đồng Văn Hướng 

Phó Tổng biên tập

Vũ Ngọc Bích 

Hội đồng biên tập

Vũ Thị Lan Anh
Lê Văn Quốc Anh
Lê Huy Bá
Trần Đức Chính
Nguyễn Quốc Hiển 
Nguyễn Bá hoàng
Nguyễn Phùng Hưng
Nguyễn Văn Khoảng
Đặng Xuân Kiên
Vũ Ngọc Lanh
Võ Công Phương
Phan Văn Quân
Trần Văn Trung
Huỳnh Văn tùng
Lê Văn Vang
Cổ Tấn Anh Vũ
Vũ Trường Vũ

Biên tập

Nguyễn Thị Ngọc Mai